Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

03 STUDIO54_[AllanTannenbaum]_2.jpeg

Om Edge

EDGE ENTERTAINMENT

Edge Entertainment är ett modernt, fristående bolag som köper in och distribuerar film i Sverige och de övriga nordiska länderna samt Baltikum.

Fokus ligger på att ta in ny spännande kvalitetsfilm från hela världen som breddar utbudet för alla filmälskare. Med andra ord, bra film. I Sverige hittar du våra filmer på biograferna, på DVD och på VOD hos samarbetspartners som SF Anytime, iTunes, Google PlayPlejmo och TriArt.