Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

unnamed1.jpg

Mademoiselle Paradis

Mademoiselle Paradis

Det är 1770-tal och Mozarts och Haydns era i societetssalongerna i Wien, när pianisten Maria Theresia Paradis (Maria Dragus, Provningen, Det vita bandet) påhejad av sina föräldrar börjar uppmärksammas för sin exceptionella talang. Två problem bara – hon är kvinna, och dessutom synskadad. Men åtminstone det senare kanske kan åtgärdas. De vänder sig till doktor Mesmer, och hans oprövade metoder ger tillsammans med Marias vilja att se och bli sedd, oväntat resultat. Men resultatet har en oväntad biverkning, Maria börjar tappa tonträffen.

Regissören Barbara Albert bjuder på ett känsligt kostymdrama som spelar med motpoler som konst och vetenskap, seende och blindhet, arbetarklass och överklass - och berättar en historia som lämnar ingen orörd. 

Regissör: Barbara Albert 

Land: Tyskland, Österrike 

Språk: Tyska

Längd: 97 min

År: 2017 

Skådespelare: Maria Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko, Katja Kolm

Svensk premiär: 10 augusti 2018

Entirely modern, despite more spectacular, candy-colored ruffles than you can shake a bustle at.
— Variety
An inquisitive, curious and gorgeously accoutered period piece about science, the senses and the position of women in Mozart-era Austria
— The Hollywood Reporter
an exquisitely crafted period drama
— Screen International