Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

moodboard_citroen-ds.jpg

Här visas En dag till att leva

HÄR VISAS en dag till att leva


En dag till att leva är en unik film baserad på världskända reportern och författaren Ryszard Kapuscinskis memoarer. Med häpnadsväckande animation och en otrolig berättelse har den fått strålande kritik och blev senast prisad på European Film Awards för Bästa animerade film. Läs mer om filmen här.


Göteborg
Capitol

Gävle
Bio 7:an

Örebro
Bio Roxy

Malmö
Panora
SpegelnJönköping

Folkets Bio

Uppsala
Fyris
Karlstad

Arenan