Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Här visas El Angel

DSC_7950R.jpg

Här visas El Angel


El Angel var Argentinas Oscarsbidrag 2019 och är regisserad av Luis Ortega. Filmen om Carlos Puch, Argentinas värsta seriemördare blev en omedelbar succé i hemlandet med den bästa öppningshelgen någonsin under premiärhelgen. Läs mer om filmen här.

Nu kan du äntligen se den på följande biografer i Sverige.