Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Här visas Tel Aviv on Fire

Tel Aviv on Fire - Copyright Patricia Peribañez - Samsa Film - TS Productions - Lama Films - Artémis Productions (27).jpg
Tel Aviv on Fire - Copyright  Samsa Film - TS Productions - Lama Films - Artémis Productions (102).jpg

Här visas TEL AVIV ON FIRE

Tel Aviv on Fire hade världspremiär på Venedigs filmfestival där den vann Interimpriset och Bästa skådespelare i sektionen Orizzonti. Den hyllade Tel Aviv on Fire är en djärv och varmhjärtad komedi om Israel och Palestina-konflikten genom en manusförfattares ögon. Läs mer om filmen här.

Nu kan du äntligen se den på följande biografer i Sverige.