Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

LES_OISEAUX_DE_PASSAGEl_4_(c)Ciudad Lunar_Blond Indian-Mateo Contreras.jpg

Här visas Birds of Passage

HÄR VISAS birds of passage


Birds of Passage öppnade Directors Fortnight-sektionen på den senaste filmfestivalen i Cannes där den mottog strålande kritik. Oscarsnominerade Ciro Guerra och Cristina Gallego är tillbaka med en film om lokala traditioner där pengar och makt korrumperar mitt i Colombias framväxande droghandel. Läs mer om filmen här.


Malmö
Panora
Spegeln

Helsingborg

Röda KvarnÖstersund
Folkets Bio

Borlänge
Svenska Bio

Uppsala
Fyris
Royal

Västerås

Elektra


Norrköping
Cnema

Borås
Svenska Bio